- شنا تفریحی

- آموزش شنا شامل:

  • خصوصی
  • نیمه خصوصی
  • گروهی
  • مدرسه شنا
  • آب درمانی
  • سین کورنایز یا شنای موزون

-بدنسازی و فیتنس

- فوتسال

- والیبال

- بسکتبال

- TRX

- ایروبیک

- ایروبیک موزون

- پارکور

- CX

- فیوژن فیتنس

- بادی پامپ

- پیلاتس

- یوگا

- آموزش تکنیک خنده یا باشگاه خنده

- تکواندو

- کاراته

- آی کیدو

 - کونگ فو

- تای چی

- تنیس خاکی

- تنیس روی میز