سالن‌های چند منظوره با قابلیت بازی‌های مختلف، از جمله والیبال، بسکتبال، هندبال و فوتسال