سالن رزمی برای انجام تمرینات و مسابقات رزمی ویژه آقایان و بانوان و کودکان .

رشته های تکواندو ، کاراته و پیلاتس برای بانوان .

رشته های تکواندو ، کاراته ، پیلاتس و کونگ فو برای آقایان .