انجام تمرینات ورزشی در فضایی وسیع و دلباز منطبق با اصول علمی

برای تمرینات گروهی به منظور کاهش وزن و سوزاندن کالری های اضافی، افزایش قدرت بدنی، بالا بردن سطح انرژی و ایجاد انعطاف بدنی