زمین تنیس چهارفصل سرپوشیده و محصور مطابق با استانداردهای بین‌المللی است و همچنین دارای فضایی آزاد و منظره ای زیبا می باشد با مربیان مجرب و آکادمیک در امر تمرین و آموزش در طول سال برای آقایان و بانوان.