تراس آفتاب ، با فضایی زیبا ، وسیع ، کاملاً آفتابگیر و محصور و ایمن جهت استفاده با کلیه امکانات